Legionellamonstername

SolutionLab kan voor u een geaccrediteerde Legionellamonstername verzorgen.
Voor prioritaire instellingen dient dit minimaal halfjaarlijks te gebeuren waar niet-prioritaire instellingen hier vrijer in zijn. Het advies luidt wel om ook bij niet-prioritaire instellingen minimaal jaarlijks een Legionellamonstername uit te voeren om de drinkwaterkwaliteit te kunnen waarborgen.

Keerklepcontrole

Een keerklepcontrole wordt gedaan om de aanwezige keerkleppen, ook wel terugstroombeveiligingen genoemd, jaarlijks te controleren op hun werking.
Dit onderdeel is een verplichte jaarlijkse controle welke wordt uitgevoerd conform waterwerkblad 1.4G.
Met de jaarlijkse keerklepcontrole wordt nagegaan of de keerkleppen het stilstaande of vervuilde water niet terug laten stromen in de drinkwaterinstallatie.

Legionellabeheersplan

SolutionLab kan voor u een passend Legionellabeheersplan opstellen, indien u onderdelen van uw Legionellabeheersplan wenst uit te besteden kan SolutionLab deze taken ook op zich nemen.

Boiler spuien

Om sedimentvorming te voorkomen en te verwijderen dienen boilers indien mogelijk jaarlijks te worden gespuid. Het spuien van boilers dient door een gespecialiseerd bedrijf te worden uitgevoerd en SolutionLab heeft deze kennis tot haar beschikking.  Als na tijdens het spuien van de boiler blijkt dat deze chemisch gereinigd of ontkalkt dient te worden kan SolutionLab dit net zoals andere vervolgmaatregelen voor u uitvoeren.

Spoelwerkzaamheden

Om een wekelijks gebruik van uw drinkwaterinstallatie te waarborgen of na het constateren van een Legionellabesmetting kan er worden gespoeld. SolutionLab voor u de dagelijkse en/of wekelijkse spoelrondes op zich nemen. Deze werkzaamheden kunnen eventueel ook in een online portal voor uw worden bijgehouden.

Temperatuurmeting

Maandelijks dienen warmwaterbereiders gecontroleerd te worden op de uitgaande temperatuur. SolutionLab kan deze metingen voor u uitvoeren en vastleggen. Deze werkzaamheden kunnen eventueel ook in een online portal voor uw worden bijgehouden.

Technische aanpassingen

Naar aanleiding van een Legionellarisico-inventarisatie, veranderd gebruik van de installatie of een keerklepcontrole kan het nodig zijn om diverse technische aanpassingen uit te laten voeren. SolutionLab kan voor u de benodigde technische aanpassingen uitvoeren zodat uw drinkwaterinstallatie te allen tijde voldoet aan de NEN1006.

Chemische desinfectie

Als uw installatie wordt geteisterd door een Legionellabesmetting dan kan het na verloop van tijd of bij ernstige gevallen noodzakelijk zijn om een chemische desinfectie van de drinkwaterinstallatie uit te voeren. SolutionLab kan deze chemische desinfectie voor u uitvoeren en heeft hierbij de mogelijkheid om dit te doen op een tijdstip waarop het voor uw bedrijfsproces het beste uitkomt.

Thermische desinfectie

SolutionLab kan gedeeltes van uw installatie of uw gehele installatie thermisch desinfecteren om de aanwezige Legionellabacterie in de drinkwaterinstallatie te doden. Het thermisch te desinfecteren gedeelte wordt vol gezet met heet water van minimaal 65°C waarna de Legionellabacterie na verloop van tijd afsterft.

Online Legionellabeheer

SolutionLab kan uw Legionellabeheer in zijn totaliteit in een online portal bijhouden. In deze online portal kan SolutionLab het uit te voeren Legionellabeheer bijhouden maar ook andere partijen of u zelf kunt beheersmaatregelen uitvoeren via de online Legionellabeheerstool.

Anti-Legionellafilters / douchekoppen

Als uw drinkwaterinstallatie een Legionellabesmetting bevat dan kunnen vernevelende tappunten niet worden gebruikt in verband met besmettingsgevaar. Als u uw installatie tijdens een besmetting toch wilt gebruiken kunt u tijdelijk kiezen voor douches met een Anti-Legionellafilter erin. Met deze douches kan er tijdelijk alsnog gebruik worden gemaakt van de vernevelende tappunten terwijl er onder tussen wordt gewerkt om de besmetting te verhelpen. SolutionLab kan deze douches met Anti-Legionellafilters leveren en/of plaatsen.

GA TERUG NAAR HET VOLLEDIGE DIENSTEN OVERZICHT

CONTACT

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken graag met u mee en kunnen u, indien nodig, voorzien van advies.

Contact informatie

SolutionLab BV
Kryptonstraat 32
2718 TD Zoetermeer

079-3604533
info@solutionlab.nl
www.solutionlab.nl

BTW: NL853025113B01
KvK: 58404325

Social Media

tijdelijk display none

facebook  linkedin

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.